FoodHub

Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane

Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda

Da bi podstakao inovativni razvoj prehrambenog sektora zasnovanog na nauci, posebno u oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane, Univerzitet Donja Gorica je osnovao Centar izvrsnosti (CoE) sa misijom da kroz istraživanja kreira inovacije u prehrambenom sektoru kao i prenos znanja, razvoj i unapređenje autohtone i tradicionalne hrane i poljoprivrednih proizvoda i resursa.

Da bi podstakao inovativni razvoj prehrambenog sektora zasnovanog na nauci, posebno u oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane, Univerzitet Donja Gorica je osnovao Centar izvrsnosti (CoE) sa misijom da kroz istraživanja kreira inovacije u prehrambenom sektoru kao i prenos znanja, razvoj i unapređenje autohtone i tradicionalne hrane i poljoprivrednih proizvoda i resursa.

To će se postići primjenom savremenih tehnologija kako bi se tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagodili novim trendovima, zadržavajući autentičnost proizvoda i tradicionalna obilježja, ali i uključivanjem i povezivanjem širokog fronta različitih učesnika, uključujući poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i druge.

Foodhub

Aktuelnosti

Partneri

Pratite nas

Možete da nas pratite putem društvenih mreža.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka