Članstvo u Upravnom odboru COST akcije CA22146 DIVERSICROP

VijestDatum:

Mladi istraživač Centra izvrsnosti, mr Amil Orahovac i doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, profesorica na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, članovi su Upravnog odbora COST akcije CA22146 - Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production (DIVERSICROP) (sl. pr. Iskorišćavanje potencijala nedovoljno korišćenih usjeva u cilju promocije održive proizvodnje hrane). Takođe, naš mladi istraživač, Amil Orahovac, imenovan je za kolidera radne grupe: Ishrana.

DIVERSICROP je inicijativa usmjerena na oživljavanje i promociju održivog gajenja nedovoljno iskorišćenih, ali nutritivno vrijednih usjeva u Evropi, poput raži i mahunarki, koji su otporni na stres i mogu da poboljšaju ishranu i smanje rizik od bolesti povezanih sa ishranom. Projekat se bavi analizom istorije ovakvih usjeva, genetičke raznolikosti i prilagođavanja na klimatske promjene, kao i trenutnih regionalnih trendova u potrošnji hrane. DIVERSICROP uključuje nacionalne i EU donosioce odluka i zainteresovane strane kako bi razvio strategije za održivo uzgajanje i harmonizaciju podataka, teži uspostavljanju ravnoteže između poljoprivredne održivosti i nutritivne vrijedjnosti. Projekat okuplja interdisciplinarnu mrežu stručnjaka za identifikaciju otpornih na klimatske promjene linija usjeva, te potencijalnih nutritivnih i zdravstvenih benefita njihove konzumacije, sa ciljem preispitivanja prehrambenih sistema. DIVERSICROP doprinosi strategijama "Od farme do trpeze" i Biodiverziteta u okviru Evropskog zelenog dogovora, kao i ciljevima održivog razvoja UN.


Na sljedećem LINK-u nalazi se više informacija o ovoj COST akciji, a svi zainteresovani se pozivaju da svoje interesovanje izraze prijavom za članstvo u neku od ranih grupa, direktno putem sajta ili direktnim kontaktom: amil.orahovac@udg.edu.me

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka