FoodHub u medijima: Priručnik za bezbjednost hrane

FoodHub u medijima: Priručnik za bezbjednost hrane
VijestDatum:

Vijest da je Centar izvrsnosti (FoodHub) pripremio Priručnik za bezbjednost hrane, objavljena je na najčitanijim portalima u Crnoj Gori.

Priručnik je pripremljen sa ciljem da podrži proizvođače prehrambenih proizvoda da efikasnije identifikuju i eliminišu potencijalne probleme duž lanca snabdijevanja hranom i da spriječe pojavu efekata koji se mogu negativno odraziti na potrošače. 

Priručnik predstavlja praktičan vodič za sve proizvođače koji žele unaprijediti sistem za bezbjednost hrane, nezavisno od veličine poslovanja, lokacije ili mjesta u lancu snabdijevanja hranom. Priručnik pruža praktična uputstva za efikasnu primjenu preduslovnih programa, sistema kontrole opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), upravljanja dokumentacijom vezanom za bezbjednost hrane, te pregled nacionalne i međunarodne legislative iz ove oblasti.

Na sljedećim linkovima nalaze se objave: Portal AnalitikaGradski.meAktuelno.me.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka