FoodHub započinje saradnju sa polimernom grupom Instituta Vinča

FoodHub započinje saradnju sa polimernom grupom Instituta Vinča
VijestDatum:

FoodHub je započeo novi multilateralni projekat naučne saradnje sa grupom dr Vladimira Đokovića iz Instituta za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu vezano za razvoj senzora u prehrambenoj industriji za tzv. “smart food packaging”.

Grupa dr Đokovića specijalizovana je za sintezu I karakterizaciju polimernih nanokompozita i hibridnih nanomaterijala sa naglaskom na funkcionalizaciji nanočestica metala i poluprovodnika biomolekulima, kao i metal-poluprovodničkih heterostruktura. U ovom projektu fokus je stavljen na ispitivanje potencijala selektovanih biomolekula ekstrahovanih iz biljaka da nađu primjenu kao pH kolorimetrijski pokazatelji u ambalaži za hranu.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka