Gostovanje mr Amila Orahovca u Jutarnjem programu RTCG

Gostovanje mr Amila Orahovca u Jutarnjem programu RTCG
VijestDatum:

Naš mladi istraživač, mr Amil Orahovac, gostovao je u Jutarnjem programu Radio televizije Crne Gore. U okviru ovog gostovanja, predstavljen je Priručnik za bezbjednost hrane Centra izvrsnosti (FoodHub), ali i diskutovano o bezbjednosti hrane i zaštiti javnog zdravlja.

Priručnik za bezbjednost hrane je jednostavan vodič za proizvođače za uspostavljanje sistema bezbjednosti hrane i prvenstveno je namijenjen subjektima u poslovanju hranom, odnosno proizvođačima. Primarno je cilj izrade Priručnika za bezbjednost hrane bio da na jednostavan način približi, i time učvrsti znanja i percepciju značaja zdravstvene bezbjednostu hrane, odnosno očuvanja javnog zdravlja, kako kod proizvođača koji već posluju sa hranom, tako, još više, kod onih koji tek ulaze u taj svijet. Ništa manje Priručnik može i treba biti od koristi svim zainteresovanim stranama u sistemu bezbjednosti hrane, a posebno potrošačima koji zahvaljujući Priručniku za bezbjednost hrane mogu sagledati sistem bezbjednosti hrane kroz jednu dodatnu perspektivu i time formirati sliku o tome na koji način je u našoj državi osigurana zaštita javnog zdravlja kroz prizmu hrane. Priručnik pruža jasan pregled standarda za upravljanje kvalitetom i bezbjednošću hrane, pregled najznačajnijih institucija koje osiguravaju sistem bezbjednosti hrane, kako u EU tako i Crnoj Gori, praktična uputstva za efikasnu primjenu preduslovnih programa, sistema kontrole opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), upravljanja dokumentacijom vezanom za bezbjednost hrane, te pregled nacionalne i međunarodne legislative iz ove oblasti,naglasio je kolega Orahovac.

Nacionalni sistem bezbjednosti hrane, Orahovac komentariše na sljedeći način: „Crna Gora je donošenjem Zakona o bezbjednosti hrane 2016. godine, započela sa usaglašavanjem nacionalne legislative sa legislativom EU i time osigurala jačanje i stvaraje efikasnog sistema bezbjednosti hrane. Zahvaljujući kontinuiranom radu kolega iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, odnosno usaglašavanju sa legislativom EU, sistem bezbjednosti hrane u CG na nivou je najrazvijenih zemalja EU. Ono što je u pogledu novog Zakona o bezbjednosti hrane treba istaći jeste svakako i naglašavanje značaja analize rizika kao jednog od najznačajnijih mehanizama za osiguravanje i jačanja sistema bezbjednosti hrane, odnosno zaštite javnog zdravlja. Upravo je kroz ovaj zakon omogućen doprinos nauke cjelokupnom sistemu, i to kroz proces naučno zasnovane procjene rizika, odnosno osnivanja Centra izvrsnosti (FoodHub) barem u dijelu mikrobiološke bezbjednosti hrane. Priručnik za bezbjednost hrane je izrađen sa ciljem da podrži proizvođače da efikasnije identifikuju i eliminišu potencijalne probleme duž lanca snabdijevanja hranom i da spriječe pojavu efekata koji se mogu negativno odraziti na potrošače.

Kolega Orahovac naglasio je i da će shodno motou, odnosno viziji Centra izvrsnosti: bezbjednost hrane kao prioritet i izgradnja kulture bezbjednosti hrane, kako je i najavljeno, pored dostupnosti Priručnika za bezbjednost hrane na websajtu FoodHub-a, priručnik u narednom periodu biti besplatno distribuiran velikom broju proizvođača hrane.


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka