Mladi istraživač prisustvovao EFSA Ad-hoc sastanku o Nacrtu Smjernica o novoj hrani

Mladi istraživač prisustvovao EFSA Ad-hoc sastanku o Nacrtu Smjernica o novoj hrani
VijestDatum:

Kako se sistem proizvodnje i konzumacije hrane nastavlja mijenjati, osiguranje zdravstvene bezbjednosti hrane i regulacija nove hrane postaje sve važnije. Naš mladi istraživač, mr Amil Orahovac, zahvaljujući pozivu kolega iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fiosanitarne poslove, imao je privilegiju da učestvuje na Ad-hoc sastanku koji je organizovala Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) u vezi sa nacrtom Smjernica o novoj hrani. 

Sastanak je održan 4. marta 2024. godine i okupio je oko 60 eksperata iz država članica, posmatračkih zemalja i Evropske komisije. Osnovni cilj bio je raspravljati o ažuriranju Uputstva o pripremi i podnošenju zahtjeva za autorizaciju nove hrane, kako je definisano u Uredbi (EU) 2015/2283.

EFSA je predstavila dragocjena saznanja dobijena iz procjene rizika vezanih za novu hrane. Ta saznanja su odigrala ključnu ulogu u oblikovanju revizija koje su napravljene u dokumentu smjernica. Učesnicima su pružene informacije o ključnim ažuriranjima uvedenim u dokumentu, naglašavajući važnost praćenja trendova i napredaka. 

Sastanak je podstakao produktivne dijaloge među učesnicima, posebno u vezi sa povratnim informacijama o smjernicama. Pokrenuta je produktivna diskusija oko ključnih tema kao što su alergenost nove hrane i procjena rizika hrane dobijene iz ćelijske kulture. Ove rasprave su istakle važnost temeljne i sveobuhvatne procjene u osiguravanju zaštite zdravlja potrošača.

Osim toga, sastanak je poslužio kao platforma za najavu partnerskih grantova koje je EFSA pokrenula u oblasti nove hrane. Ova inicijativa ima za cilj podsticanje zajedničkih istraživačkih napora i inovativnih pristupa u rješavanju novih izazova u ovoj oblasti.

Takođe, učesnici su ohrabreni da se aktivno uključe u dalje mogućnosti vezane za ažuriranje smjernica o novoj hrani.

Želimo da zahvalimo našim kolegama iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na pozivu da prisustvujemo ovom događaju.

Više informacija dostupno je na sljedećem LINK-u. 

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka