Prepreke i mogućnosti za uspješnu primjenu savremenih alata digitalizacije i laboratorijskog testiranja u lancu proizvodnje hrane

Prepreke i mogućnosti za uspješnu primjenu savremenih alata digitalizacije i laboratorijskog testiranja u lancu proizvodnje hrane
VijestDatum:

Dana 09. Oktobra 2020. sa početkom u 09h na Univerzitetu Donja Gorica u okviru projekta Centra izvrsnosti FoodHub održana je Nacionalna radionica na temu prepreke i mogućnosti za uspješnu primjenu savremenih alata digitalizacije i laboratorijskog testiranja u lancu proizvodnje hrane.

Radionica je jedna u nizu planiranih aktivnosti koje imaju za cilj povezivanje poljoprivrednih i proizvođača hrane sa sektorom nauke i Centrom izvrsnosti. Pored učesnika, radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva nauke, Privredne komore, Individualni prehrambeni proizvođači, Predstavnici Udruženja proizvođača, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane. Između ostalih partneri na projektu su: Njemačkifederalniinstitut za procjenurizika (BfR) , Univerzitet u Novom Sadu istraživačko-razvojniinstitutza informacione tehnologijebiosistema-Biosense, Univerzitet u Padovi kao i Institut za javno zdravlje Crne Gore. 

U uvodnom obraćanju ispred Ministarstva nauke obratila se Generalna direktorica Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj mr Branka Žižić koja je istakla da je Univerzitet Donja Gorica trenutno organizacija broj jedan u Crnoj Gori po broju projekata koje su uspjeli da povuku iz Evropskog programa H2020 i da je to najbolji pokazatelj okrenutosti UDG-a ka internacionalizaciji kao i veliko dostignuće njegovih istraživačkih timova koji upravo na ovaj način pokazuju svoju okrenutost ka Evropi i svijetu. Žižić je takođe naglasila da vjeruje da će ova radionica unaprijediti komunikaciju između nauke i poljoprivrede kao oblasti koju je potrebno razvijati i unapređivati u Crnoj Gori.


Dobrodošlicu svim prisutnim uputila je i Prof. dr Aleksandra Martinović, direktorka Centra, koja se prvenstveno osvrnula na samo osnivanje Centra čija je misija kreiranje inovacija u prehrambenom sektoru putem istraživanja, transfera znanja, razvoja i unapređenja autohtonih i tradicionalnih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda i resursa, kao i ciljeve za koje očekuje da će se u budućnosti realizovati. To će se postići primjenom savremenih tehnologija kako bi se tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagodili novim trendovima, zadržavajući autentičnost proizvoda i tradicionalna obilježja, ali i uključivanjem i povezivanjem širokog fronta različitih učesnika, uključujući poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, naučno- istraživačke institucije, potrošače i druge. 


Učesnici radionice su imali prilike da čuju o preprekama i postojećim rješenjima sa naglaskom na oblasti na kojima treba dalje raditi u smislu implementacije inovativnih rješenja u oblasti digitalizacije i laboratorijskog testiranja, kao i o identifikovanju aktivnosti čiju realizaciju treba započeti u okviru CoE za uspješno povezivanjepoljoprivrede i industrije sa naukom i inovacijama i način promocije dobrih ideja. Ovom prilikom učesnici su imali prilike da se upoznaju sa primjenom pozitivnih iskustava iz zemlje i EU sa sličnim kontekstom pri čemu je predstavljen projekat SmartMilk ali i predstavljena saradnja sa kompanijama sa kojima UDG FoodHub sarađuje iz oblasti razvoja sistema za lakše praćenje u lancu proizvodnja hrane. Predavači na radionici su bili ključni istraživači i eksperti iz oblasti proizvodnje hrane, dokazivanje autentičnosti prehrambenih proizvoda, kao i digitalnog identitetai primjene blockchain tehnologije: Doc. dr Marko Simeunović, Doc. dr Dijana Đurović, Prof. dr Vladimir Tomović , Giuseppe Paderni ,Doc. dr Tomo Popović, Prof. dr Zlatan Sarić. Sa učesnicima su takođe radili i mladi istraživači angažovani u centru. 

Na samom kraju, učesnici, predavači kao i studenti Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, su razgovarali o postignutim kao i budućim ciljevima na kojima će angažovani u Centru raditi u budućnosti. 
Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka