Naši istraživači predstavili dva rada na 38. godišnjem sastanku OGHMP-a

Naši istraživači predstavili dva rada na 38. godišnjem sastanku OGHMP-a
VijestDatum:

Austrijsko društvo za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu (OGHMP) je naučno društvo koje promoviše istraživanje, obrazovanje i praksu u oblasti higijene, mikrobiologije i preventivne medicine. Ovo društvo je osnovano 1925. godine i broji oko 800 članova iz različitih disciplina i zanimanja. Ove godine, 38. godišnji sastanak OGHMP-a, održan je od 13. do 16. maja 2024. u Kongresnom centru Salcburga.

Naši istraživači su predstavili dva svoja rada tokom poster sesije. Predstavljeni su sledeći radovi:

The Microbial Diversity of Montenegro's Traditional Foods (Mikrobni diverzitet tradicionalne hrane Crne Gore) – A. Milacic, N. Raicevic, M. Ilincic, R. Mach, A. Martinovic, W. Ruppitsch

Enterococci – from probiotics to pathogens – risk assessment of artisanal Montenegrin food (Enterokoke – od probiotika do patogena – procjena rizika tradicionalne crnogorske hrane) – N. Raicevic, A. Milacic, B. Daza, A. Orahovac, R. Mach, V. Ruppitsch, A. Martinovic

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka