Obuka o detekciji GMO i procjeni rizika: Sveobuhvatni program obuke na UDG

Obuka o detekciji GMO i procjeni rizika: Sveobuhvatni program obuke na UDG
VijestDatum:

U periodu od 23. do 27. Oktobra 2023., na Univerzitetu Donja Gorica održana je "Obuka o detekciji GMO i procjeni rizika". Ova obuka organizovana je od strane Centra Izvrsnosti (FoodHub), u saradnji sa Federalnim institutom za procjenu rizika Njemačke (BfR).

Glavni cilj ove obuke bio je pružiti studentima i istraživačima sa Univerzitetu Donja Goricaznanje o detekciji GMO, kao i o procesima odabira uzoraka za ekstrakciju DNK i metodama ekstrakcije DNK. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa real-time PCR tehnologijom za kvantifikaciju GMO, kao i da čuju više o procjeni rizika od prisutnosti GMO u prehrambenim i poljuprivrednimproizvodima. Gospodin Brollje govorio i o razvijanju metode detekcije GMO, kao i o postupku akreditacije metode.

Obuka se sastojala iz dva dijela, iz teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio obuke odvijao se u Laboratoriji za kvalitet i bezbjednost hrane, dok je radni jezik obuke bio engleski jezik.

Predavač na ovoj obuci bio je gospodin Hermann Broll, stručnjak iz oblasti molekularne biologije sa Federalnog instituta za procjenu rizika Njemačke (BfR). Gospodin Broll ima više od 30 godina iskustva u ovoj oblastim, a razvio je i validovao nekoliko nacionalnih i internacionilnih standarda za detekciju GMO.


Galerija

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka