Održan kick-off sastanak projekta GARDEN

Održan kick-off sastanak projekta GARDEN
VijestDatum:

U periodu od 26. do 28. februara u Zagrebu je održan kick-off sastanak u okviru projekta "Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area (GARDEN)". Sastanku su, ispred Univerziteta Donja Gorica, odnosno Centra izvrsnosti (FoodHub) prisustvovali Giuseppe Paderni, zamjenik direktorice i Amil Orahovac, mladi istraživač.

U okviru prvog dana detaljno je predstavljen projekat, odnosno ciljevi i koncept, radni plan i vremenski okvir. Takođe, svi partneri predstavili su svoje institucije i uloge u okviru projekta GARDEN. Svaki radni paket detaljno je predočen kroz prikaz aktivnosti, ciljeva, plana, uloga i drugo. U okviru drugog dana predstavljen je dio koji se odnosi na menadžment projekta, odnosno menadžment kvaliteta, kao i finanijski i administrativni menadžment.

Uloga Univerziteta Donja Gorica, odnosno Centra izvrsnosti (FoodHub) na projektu primarno se odnosi na aktivnosti diseminacije i komunikacije, ali i ekspertize u oblasti primjene digitalnih rješenja u oblasti proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka