Održan sastanak sa ministarkom nauke i tehnološkog razvoja i njenim saradnicima

Održan sastanak sa ministarkom nauke i tehnološkog razvoja i njenim saradnicima
VijestDatum:

U prostorijama Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja danas je održan sastanak Centra izvrsnosti (FoodHub) koji se finansira iz sredstava Ministarstva. Cilj sastanka bio je predstavljanje dosadašnjih rezultata Centra izvrsnosti i planiranje budućih aktivnosti.

Na sastanku su prisustvovali ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović sa svojim saradnicima i direktorica Centra izvrsnosti prof. dr Aleksandra Martinović sa projektnim timom.

U okviru dosadašnjih rezultata rada Centra izvrsnosti, predstavljena su dostignuća razvoja karijere mladih istraživača angažovanih u Centru, objavljivanje naučnih radova, učešće u brojnim bilatelarnim i međunarodnim projektima, te jačanje kapaciteta u domenu ljudskih resursa, laboratorijske opreme i procedura. Nadalje, predstavljen je i Priručnik za bezbjednost hrane kao jednostavan vodič za proizvođače za uspostavljanje sistema za bezbjednost hrane.

Centar izvrsnosti (FoodHub) je dostavio Izvještaj o realizaciji protekle istraživačke godine, koji će biti upućen na evaluaciju od strane međunarodnih eksperata.

Ministarka prof. dr Biljana Šćepanović je izrazila zadovoljstvo predstavljenim rezultatima projekta, kao i planovima za predstojeću, završnu godinu.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka