Predavanje profesora Onur Mutlu, svjetski poznatog naučnika na Univerzitetu Donja Gorica

Predavanje profesora Onur Mutlu,  svjetski poznatog naučnika na Univerzitetu Donja Gorica
VijestDatum:

Na Univerzitetu Donja Gorica, biće organizovana javna tribina priznatog svjetskog naučnika Onur Mutlu. Predavanje će se održati u Preduzetničkom gnijezdu, 8. juna sa početkom u 16h.

Onur Mutlu je profesor računarstva iz oblasti informacionih tehnologija i elektrotehnike u Cirihu, Švajcrska,i na UniverzitetuCarnegie Mellon.Doktorirao je i magistrirao Electrical and Computer Engineering na Univerzitetu Teksas u Ostinu i diplomirao računarsko inženjerstvo i psihologiju na Univerzitetu Mičigen, En Arbor.

Njegovo istraživanje se odnosi u računarskoj arhitekturi, sistemima, bezbjednosti i bioinformatici. Rad obuhvata iproširuje granice između aplikacija, sistema, jezika, sistemskog softvera, kompajlera i hardvera i bavi mnogim pitanjima visokih performansi, energetske efikasnosti, hardverske bezbjednosti, tolerancije grešaka, predvidljivih sistema, pouzdanih sistema i saradnje između hardvera i softvera.

Priliku da budu domaćini ove tribine imaju Centar ekselentnosti – FoodHub i Crnogorski nacionalni centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi – EuroCC.

Iskoristite priliku da čujete svjetskog poznatog naučnika na UDG-u, a nakon tibine, imaćete priliku da uz koktel razgovarate sa gospodinom Mutlu.

Više informacija o Onuru Mutlu dostupno na sljedećem LINK-u


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka