Prisustvo na međunarodnom simpozijumu “One substance – One assessment? The next 20 years”

Prisustvo na međunarodnom simpozijumu “One substance – One assessment? The next 20 years”
VijestDatum:

Međunarodni simpozijum “One substance – One assessment? The next 20 years” održan je u Berlinu, a povodom 20. godišnjice Federalnog instituta za procjenu rizika Njemačke (BfR), 3. i 4. novembra, 2022 godine. Naša saradnica, mr Andrea Milačić, je imala priliku da u okviru svog jednomjesečnog boravka u BfR-u prisustvuje simpozijumu.

Na simpozijumu je učestvovalo preko 30 govornika iz najvažniji internacionalnih institucija: Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA), Francuska agencija za bezbjednost prehrambenih proizvoda, životne sredine i rada (ANSES), Zajednički istraživački centar Evropske komisije (JRC), Agencija za standarde hrane (FSA), Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), i mnogih drugih.

Tri sesije su bile posebno posvećene sljedećim tematikama:

1. Procjena zdravstvenog rizika. Fokus na metodologijama novog pristupa (NAM), toksičnosti mješavine, studijama na ljudima i modeliranju.

2. Komunikacija o riziku - efikasnost društvenih medija, videa i drugih vizuelnih elemenata u prenošenju rizika.

3. Antimikrobna rezistencija kod ljudi i životinja.

Više informaciju o događaju možete pronaći na LINK-u

Galerija

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka