Prof. dr Aleksandra Martinović - jedan od autora poglavlja u knjizi "Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans"

Prof. dr Aleksandra Martinović - jedan od autora poglavlja u knjizi "Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans"
VijestDatum:

Direktorica FoodHub-a, prof. dr Aleksandra Martinović, jedan je od autora poglavlja "Food, nutrition, and health in Montenegro" u knjizi "Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans" koja je nedavno objavljena od strane uglednog izdavača Elsevier.

Autori se u poglavlju osvrću na proizvodnju hrane, kao na značajan stub ekonomije Crne Gore, te ističu neophodnost daljih unapređenja u cilju "povećanja efikasnosti i konkurentnosti", a prvenstveno kroz saradnju sa naučnom-istraživačkim sektorom, odnosno primjenu naučno zasnovanih rješenja i dostignuća. 

Autori ističu i bogatstvo Crne Gore sa aspekta prirodnih resursa i biodiverziteta, ali i različitih klimatskih uslova u različitim djelovima Crne Gore, koji omogućavaju proizvodnju vrijednih-tradicionalnih proizvoda. 

Imajući sve ovo u vidu, kako naglašavaju autori, moraju se dalje ulagati napori kako bi se ovo nacionalno nasleđe očuvalo, odnosno kako bi se povećali kapaciteti prirodnih resursa i to kroz saradnju i zajedničke aktivnosti naučne zajednice, proizvođača i nacionalnih institucija u Crnoj Gori.

Više na sljedećem LINK-u


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka