Sastanak sa Njemačkim federalnim institutom za procjenu rizika (BfR) - partnerom na projektu

Sastanak sa Njemačkim federalnim institutom za procjenu rizika (BfR) - partnerom na projektu
VijestDatum:

Dana 30.11.2020. na Univerzitetu Donja Gorica, održan je online sastanak sa partnerima iz Njmačkog federalnog instituta za procjenu rizika (BfR). 

Sastanku su prisustvovali ispred UDG: direktorica Centra, prof. dr Aleksandra Martinović, dr Sandra Tinaj, predsjednica Savjetodavnog Odbora, prof. dr Dijana Đurović ispred Instituta za javno zdravlje Crne Gore, direktor laboratorije za kvalitet i bezbjednost hrane mr Giuseppe Paderni, prof. dr Ivana Zuber, mladi istraživači angažovani na projektu, kao i predstavnici Njjemačkog federalnog instituta za procjenu rizika (BfR): Anja Buschulte, Estibaliz Lopez de Abechuco Garrido, Matthias Fischer, Maria Borowiak, Jens-André Hammerl i Burkhard Malorny.

Sastanak je organizovan u cilju predstavljanja glavnih aktivnosti na projektu, odnosno svih aktivnosti u kojima je izvrsnost BfR-a, neophodna i izuzetno značajna.

Na početku sastanka, sve prisutne je pozdravila prof. dr Aleksandra Martinović, koja je partnere upoznala sa Univerzitetom Donja Gorica i naporima koje UDG ulaže u cilju podsticanja studenata na nove ideje i projekte. Profesorica Martinović, istakla je značaj saradnje sa parnetrima koji čine konzorcijum, i još jednom naglasila da izvrsnost, odnosno ekselentnost partnera, garantuje uspjeh projekta FoodHub.

Mr Giuseppe Paderni, predstavio je partnerima Laboratoriju za kvalitet i bezbjednost hrane, kao i druge laboratorije koje će UDG ustupiti za potrebe Centra izvrsnosti. Istaknut je značaj istih u procesu procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane.

Predstavnici Njemačkog federalnog instituta za procjenu rizika, Burkhard Malorny i Matthias Fischer su predstavili svoje laboratorije (Wet, Dry etc.) koje stavljaju na raspolaganje za saradnju. Ostali učesnici predstavili su instrumente i softver koji koriste za primarne analize, analizu i procjenu rizika u lancu proizvodnje hrane i evaluaciju rezultata. 

Partneri iz Njemačkog Instituta dali su podršku i kroz predloge o realizaciji kurseva i obuka na polju procjene rizika i bezbijednosti hrane, kako bi se podijelilo znanje i iskustvo koje imaju u dosadašnjem radu. Ističu važnost treninga mladih istraživača u oblasti tehnika molekularne biologije, statistike i IT alata koji se mogu primijeniti u oblastima koje su od značaja za realizaciju ovog projekta. 

U okviru sastanka, zaključeno je da je fokus razmjena znanja, iskustava i dobre prakse na poljima: bezbjednosti hrane, autentičnosti hrane, procjene rizika u lancu proizvodnje hrane i primjeni IT-a u ovim analizama.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka