Univerzitet Donja Gorica (UDG), Centar izvrsnosti (FoodHub) postao dio RAKIP Inicijative

Univerzitet Donja Gorica (UDG), Centar izvrsnosti (FoodHub) postao dio RAKIP Inicijative
VijestDatum:

Univerzitet Donja Gorica (UDG), Centar izvrsnosti (FoodHub) postao je dio "Platforme za modeliranje procjene rizika i integraciju znanja" - RAKIP Inicijativa.

Inicijativa RAKIP ogleda se u saradnji svih aktera u oblastima procjene i upravljanja rizicima, akademskih institucija i ostalih zainteresovanih strana. RAKIP je osnovan od strane Njemačkog Federalnog instituta za procjenu rizika (BfR), Agencije za hranu, životnu sredinu i zdravlje Francuske (ANSES), i Njemačkog nacionalnog instituta za hranu (DTU Food).

Članstvo u Inicijativi RAKIP od velikog je značaja za Centar izvrsnosti (FoodHub) i crnogorsku zajednicu koja u fokusu ima bezbjednost hrane. RAKIP uspostavlja okvir za saradnju između organizacija članica inicijative u domenu podrške postojećim i budućim modelima za efikasnu razmjenu informacija i procjene rizika za bezbjednost hrane. Ključne komponente su rješenja koja omogućavaju dijeljenje znanja, odnosno osiguravaju poboljšanje efikasnosti i jednostavnosti procesa procjene rizika.

Trenutno, RAKIP je posvećen osiguranju naučno zasnovane implementacije ovog koncepta i uspostavljanju prve baze digitalnih modela kvantitativne procjene mikrobioloških rizika u oblasti bezbjednosti hrane.

U narednom perodu, biće uspostvaljene i operativne baze sa raspoloživim modelima za procjenu rizika, na osnovu realnih podataka sa terena, i omogućena njihova efikasna razmjena sa zainteresovanim stranama u okvirujavnog portala RAKIP zajednice.

U prilogu se nalazi dokument koji detaljnije opisuje ovu inicijativu.


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka