Uspješno realizovana druga razmjena Federalnom institutu za procjenu rizika Njemačke (BfR)

Uspješno realizovana druga razmjena Federalnom institutu za procjenu rizika Njemačke (BfR)
VijestDatum:

Mladi istraživač Centra izvrsnosti, mr Amil Orahovac, uspješno je završio razmjenu u Federalnom institutu za procjenu rizika Njemačke (BfR) u Berlinu. Razmjena je realizovana u periodu od 30.11.2022. do 17.12.2022.

Federalni institut za procjenu rizika Njemačke (BfR) je naučna agencija Savezne Republike Njemačke koja je odgovorna za izradu stručnih izvještaja i mišljenja o bezbjednosti hrane i hrane za životinje, kao i o bezbjednosti supstanci i proizvoda. Kao nacionalni procjenjivač rizika u oblasti bezbjednosti hrane, institut igra važnu ulogu u unapređenju zaštite potrošača i jačanju sistema bezbjednosti hrane.

Cilj razmjene bio je transfer znanja u oblastima digitalizacije procjene rizika. Tokom razmjene, mr Orahovac je usavršavao svoje vještine u korišćenju FoodProcess Web Application, kao i vještina u korišćenju i radu sa KNIME softverom. Orahovac je tokom ove razmjene radio na razvoju KNIME modela za statističku obradu i vizualizaciju podataka na osnovu podataka o troškovima generisanim u supermarketima i modelima za automatizaciju faze „data cleaning” za projekat EFSA EU Menu.

Takođe, imao je priliku da se bolje upozna za "Platformom za modeliranje procjene rizika i integraciju znanja" (RAKIP), čiji je Centar izvrsnosti odnedavno postao član.

Sve ovo će omogućiti jačanje kapaciteta u oblasti procjene rizika, odnosno unapređenje crnogorskog sistema bezbjednosti hrane i zaštite javnog zdravlja.


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka