Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija za kvalitet i bezbjednost hrane

Laboratorija za kvalitet i bezbjednost hrane osnovana je zahvaljujući donaciji MPRR-a, Projektu Svjetske banke (INVO) koji je implementirao Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju i iz sredstava Univerziteta Donja Gorica.

Laboratorija je koncipirana na način da se u njoj mogu vršiti fizičko-hemijske i mikrobiološke analize hrane i vode. Pored toga, dio laboratorije predviđen je za sprovođenje molekularno-bioloških analiza.

U proteklom periodu laboratorija je u punom kapacitetu opremljena za vršenje analiza kvaliteta meda u skladu sa Pravilnikom o minimalnom kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda (Sl. List CG, br. 27/14). Na taj način pružena je mogućnost proizvođačima meda da na tržište plasiraju proizvod poznatih kvalitativnih osobina kao i da utiču na poboljšanje kvaliteta finalnog proizvoda u procesu proizvodnje kontrolišući parametre koji značajno utiču na kvalitet meda. Rješenjem broj 320-83/17-4, od 23.02.2018. godine, izdatim od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Laboratorija dobija Ovlašćenje za obavljanje poslova laboratorijskih ispitivanja meda. 

Laboratorija je opremljena savremenom opremom za utvrđivanje najznačajnijih parametara u procesu proizvodnje vina što otvara mogućnost kvalitetne tehničke podrške proizvođačima vina a u proceduri je i uspostavljanje metoda za analizu kvaliteta vina u skladu sa važećim propisima.

Laboratorija za kvalitet i bezbjednost hrane trenutno posjeduje savremene aparate iz oblasti hemijske i mikrobiološke analitike što otvara mogućnost za uvođenje novih metoda u kontroli kvaliteta i bezbjednosti širokog spektra prehrambenih proizvoda. Izrađene su, ili su u procesu izrade, procedure za akreditaciju rada u laboratoriji, a metode za analize kvaliteta meda su akreditovane.

Kvalitet meda

 Uspostavljene su metode i izrađena je dokumentacija neophodna za pokretanje postupka akreditacije za sljedeće analize koje dokazuju kvalitet meda:

 • Određivanje količine šećera;
 • Određivanje količine vode;
 • Određivanje količine materija nerastvorljivih u vodi;
 • Određivanje slobodnih kiselina;
 • Električna provodljivost i
 • Aktivnost dijastaze i količina hidroksimetilfurfurala.

Nadalje, kroz aktivnosti projekta MedEx (“Osnivanje centra za procjenu autentičnosti meda”) u toku je uspostavljanje metode melisopalinologije za utvrđivanje autentičnosti meda na osnovu polenskog sastava. Ova metoda će omogućiti nedvosmisleno dokazivanje porijekla ispitivanih uzoraka meda. Implementacijom metode melisopalinologije Laboratorija za kvalitet i bezbjednost hrane jedina u Crnoj Gori koja vrši ovu vrstu analiza.

Kvalitet vina i drugih proizvoda od grožđa

Uspostavljene su metode za za kontrolu kvaliteta vina u skladu sa važećim Pravilnikom o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i drugih proizvoda od grožđa ("Službeni list Crne Gore", br. 092/17) i to:

 • ukupne i stvarne alkoholne jačine izražene volumenom;
 • relativne gustine;
 • ukupnog suvog ekstrakta;
 • ukupne kiselosti;
 • sadržaja isparljivih kiselina;
 • sadržaja ukupnog sumpor-dioksida;
 • sadržaja šećera izraženog kao fruktoza i glukoza (uključujući saharozu u slučaju polupjenušavog i pjenušavog vina);
 • sadržaja ugljen-dioksida (kod polupjenušavih i pjenušavih vina) izraženog kao pritisak u barima na 20°C; i
 • pH vrijednosti.

Zahtjev za akreditaciju analitičke laboratorije prema standardu ISO/IEC 17025:2018, kao i navedenih metoda za analizu kvaliteta  vina predat je Akreditacionom tijelu Crne Gore.

Uspostavljanje i akreditacija novih metoda

U narednom periodu, a u skladu sa zahtjevima poljoprivredne politike i tržišta poljoprivrednih proizvoda planirano je uvođenje i akreditacija sljedećih metoda: 

 1. Metode za kontrolu kvaliteta alkoholnih pića;
 2. Mikrobiološke metode iz domena bezbjednosti hrane i hrane za životinje;
 3. Molekularno-biološke metode za identifikaciju genetički modifikovanih organizama (GMO)

Ostale planirane aktivnosti

 • Regulatorna procjena i sertifikacija novih prehrambenih proizvoda;
 • Analiza rizika za oblast bezbjednosti hrane;
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednosti prehrambenih proizvoda;
 • Podrška u implementaciji standarda kvaliteta i oznaka kvaliteta u objektima za proizvodnju hrane;
 • Kontrola bezbjednosti u pogonima za proizvodnju hrane;
 • Kontrola bezbjednosti proizvodnje i distribucije hrane u restoranima, hotelima i maloprodajnim objektima;
 • Obuka subjekata u poslovanju hranom iz oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane - Savjetodavne usluge vezane za oblast kontrole kvaliteta i bezbjednosti hrane;
 • Kvantitativna i kvalitativna analiza prehrambenih proizvoda na prisustvo DNK spečifičnog porijekla;
 • Savjetovanje u kontekstu sistema bezbjednosti i testiranja genetički modifikovanih organizama;
 • Genetička karakterizacija autohtonih i gajanje divljih vrsta i u Crnoj Gori (kontekst zaštite genetskih resursa);
 • Selekcija sorti i rasa za poljoprivrednu proizvodnju i akvakulturu primjenom molekularno-genetičkih markera.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka