Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehambrenih proizvoda

FoodHub

Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane

Univerzitet Donja Gorica je tokom godina prepoznat kao inovativna visokoškolska ustanova. Kao takva, težili smo da budemo drugačiji, bolji nego što smo bili juče i jedna od naših vizija jeste upravo ulaganje u nove ideje i projekte. Kao što moto našeg Univerziteta glasi „Budi dio istorije budućnosti“. Naš cilj je da oblikujemo tu budućnost kroz naše poglede i napore.

Univerzitet Donja Gorica

Ovaj projekat predstavlja upravo ono za šta se Univerzitet i zalaže, donoseći nove ideje u svijet kao i našu zemlju, trudeći se da kroz to podstaknemo naše studente na isto. Centar izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane (FoodHub) je ideja Univerziteta Donja Gorica zajedno sa svojim partnerima.

Da bismo podstakli inovativni razvoj prehrambenog sektora zasnovanog na nauci, posebno u oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane, predložili smo osnivanje Centra izvrsnosti (CoE) sa misijom da kroz istraživanja kreira inovacije u prehrambenom sektoru kao i prenos znanja, razvoj i unapređenje autohtone i tradicionalne hrane i poljoprivrednih proizvoda i resursa.

Projekat se finansira iz grantova Ministarstva nauke za uspostavljanje centara izvrsnosti.

razumjeti

savjetovati

oblikovati

razumjeti, savjetovati, oblikovati

Opšti cilj projekta CoE je da ponudi pouzdana, naučno zasnovana rješenja za uklanjanje rizika od bezbjednosti hrane i identifikaciju opasnosti, digitalizovane alate za procjenu rizika od bezbjednosti hrane, pouzdano sertifikovanje i praćenje autentičnosti hrane, promociju i spremnost za upotrebu aplikacija u industriji proizvodnje hrane i u turističkom sektoru.

To će se postići primjenom savremenih tehnologija kako bi se tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagodili novim trendovima, zadržavajući autentičnost proizvoda i tradicionalna obilježja, ali i uključivanjem i povezivanjem širokog fronta različitih učesnika, uključujući poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i druge.

Konzorcijum koji čini 12 institucija pod rukovodstvom Univerziteta Donja Gorica formiraće Centar izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane (FoodHub) koja će izgraditi potrebne kapacitete i podstaknuti razvoj prehrambenog sektora.

Područje procjene rizika za bezbjednost hrane postaće snažan stub zdravstvene zaštite cijelokunog stanovništva

Područje procjene rizika za bezbjednost hrane postaće snažan stub zdravstvene zaštite cijelokunog stanovništva, podržaće održivu proizvodnju hrane u Crnoj Gori korišćenjem domaćih resursa i novih tehnologija.

organizacija, interakcija, analiza

organizacija

interakcija

analiza

Opšti cilj Centra izvrsnosti je obezbjeđenje pouzdanih, naučno utemeljenih rješenja za eliminaciju rizika vezanih za bezbjednost hrane, digitalizaciju alata za procjenu rizika, primjenu rješenja block-chain tehnologija za pouzadnu sertifikaciju i praćenje autentičnosti hrane, promociju i primjenu aplikacija u industriji proizvodnje hrane i u sektoru turizma.

Pored strukturirane, naučno zasnovane procjene rizika koja uključuje molekularno-biološke analize, FoodHub će takođe biti uključen u razvoj odgovarajućeg softvera za integrisano upravljanje podacima, povezivanje podataka i interaktivnu analizu prehrambenih lanaca. Softver će podržati sposobnost analize unakrsne kontaminacije, geografskih odnosa, grupisanja i sledljivosti.

Mandatni konzorcijum će razviti naučnu osnovu za procjenu rizika u oblasti bezbjednosti hrane, valorizaciju, optimizaciju proizvodnje zasnovanu na genetičkoj i molekularnoj analizi, poboljšanje i standardizaciju proizvodne tehnologije, te stvaranje novih patenata.

Univerzitet Donja Gorica
Univerzitet Donja Gorica

Konzorcijum će dalje rješavati gorući problem nedostatka stručnosti i obuke u ekselentnim naukama u Crnoj Gori, kao što su bioinformatika, molekularna biologija, genomika, uz permanentno jačanje sektora nauke o hrani. Takođe, predviđeni su i programi obuke fokusirani prvenstveno na mlade istraživače koji će se obučavati u međunarodnim naučnim partnerskim institucijama kako bi vratili nedostajuće znanje u Crnu Goru i održali dugoročnu saradnju sa njima.

FoodHub će imati važnu misiju poboljšanja i procjene postojeće snage u crnogorskoj proizvodnji hrane i stvoriti kritičnu masu naučnika, kompanija i stranih partnera sa ciljem razvoja održive proizvodnje hrane, ostajući u skladu s trendovima politike EU.Konačno, sinergija između institucija, povezanost sa stranim partnerima i fokusiranost na buduće samofinansiranje garantuju proširenje predloženog projekta u dugoročnu saradnju nakon završetka trogodišnjeg perioda.

ciljevi

obuka

saradnja

ciljevi, obuka, saradnja
Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka