Projekti

Novi projekat - Razvoj novih proizvoda od voća i povrća
Finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA II

Novi projekat - Razvoj novih proizvoda od voća i povrća

Datum:
ANSO kolaborativno istraživanje
Novi projekat - „Jačanje potencijala proteina algi za bojenje hrane i fortifikacija upotrebom tehnologije visokog pritiska“

ANSO kolaborativno istraživanje

Datum:
Novi  projekat - H2020 AIMHiGH
Horizon 2020 AIMHiGH Project: FF4EuroHPC Application Experiments

Novi projekat - H2020 AIMHiGH

Datum:
Novi projekat -  H2020 TRACEWINDU
Sledljivost u vinskoj industriji integrisanim obilježavanjem tipičnosti, efekta zdravstvene zaštite i organoleptičkih svojstava

Novi projekat - H2020 TRACEWINDU

Datum:
Novi projekat - FoodDecide
Digital Technologies for Food Safety Decision Support - FoodDecide

Novi projekat - FoodDecide

Datum:
Projekat - H2020 DEMETER
Kreiranje interoperabilnog, inovativnog i održivog evropskog poljoprivredno-prehrambenog sektora baziranog na podacima

Projekat - H2020 DEMETER

Datum:
Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka