Inovativni vaučer: Partnerstvom do izvrsnosti – unapređenje procesa proizvodnje i razvoj novih proizvoda

Inovativni vaučer: Partnerstvom do izvrsnosti – unapređenje procesa proizvodnje i razvoj novih proizvoda
ProjekatDatum:

Univerzitet Donja Gorica, odnosno Centar izvrsnosti (FoodHub) u saradnji sa kompanijom DM LINE D.O.O. uspješno je realizovao aktivnosti u okviru inovativnog vaučera "Partnerstvom do izvrsnosti – unapređenje procesa proizvodnje i razvoj novih proizvoda" u periodu od aprila do jula 2023. godine. Vaučer je finansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore.  

Inovacionim vaučerom „Partnerstvom do izvrsnosti – unapređenje procesa proizvodnje i razvoj novih proizvoda“, predviđene su sljedeće aktivnosti:

  • Primjena inovirane tehnologije proizvodnje i proširenja palete proizvoda;
  • Proširena laboratorijska analiza proizvoda u cilju dokazivanja dodate vrijednosti proizvoda;
  • Unapređenje sistema sledljivosti u procesu proizvodnje

Sve sprovedene aktivnosti doprinijele su unapređenju procesa proizvodnje i razvoju novih proizvoda, te osiguranju kvaliteta i bezbjednosti hrane u skladu sa ranije definisanim ciljevima. Sprovedene aktivnosti omogućavaju preduzeću da se istakne na tržištu, stvori konkurentske prednosti i prilagodi se zahtjevima potrošača. Unapređenje proizvoda, procesa i tehnologije doprinosi inovativnosti preduzeća, stvarajući nove mogućnosti za rast, širenje tržišta i povećanje profita.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka