Novi projekat - FoodDecide

Novi projekat - FoodDecide
ProjekatDatum:

U okviru programa „Stärkung Deutschlands im Europäischen Forschungs- und Bildungsraum“ zur Förderung von Forschungs-und Entwicklungsprojekten zwischen Deutschland und den Westbalkanstaaten (WBC2019), započeto je sa planiranjem aktivnosti na projektu „Digital Technologies for Food Safety Decision Support (FoodDecide)“, a u saradnji tri institucije: 

  • koordinator projekta: Federalni institut za procjenu rizika Njemačke (BfR), i 
  • partnera na projektu: Univerziteta Kühne Logistics University (KLU) i  Univerziteta Donja Gorica (UDG), odnosno Centra izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda (FoodHub).

Ovaj projekat ima za cilj razvoj efikasnog softvera za podršku u donošenju odluka, odnosno olakšavanju procesa poslovanja subjekata u poslovanju hranom u našoj državi ali i nadležnih organa, a sa aspekta podrške i efikasnijeg utrvđivanja i osiguravanja bezbjednosti hrane i istraživanja izbijanja bolesti.

Ovaj projekat se nadovezuje na istraživanje, stručnost i resurse razvijene na BfR i KLU u domenima razvoja softvera otvorenog koda, dizajn algoritama i modelovanja lanca snadbijevanja hranom. 

Tri projektna partnera zajednički će proširiti i prilagoditi postojeće tehnologije potrebama naše države, što će sveukupno biti samo još jedan u nizu doprinosa, odnosno koraka u jačanju sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka