Integrisani monitoring i unapređenje znanja kontrole virusnih i bakterijskih kontaminacija u lancu snabdijevanja hranom (ViFoodFree NET)

Integrisani monitoring i unapređenje znanja kontrole virusnih i bakterijskih kontaminacija u lancu snabdijevanja hranom (ViFoodFree NET)
ProjekatDatum:

Centar izvrsnosti (FoodHub) Univerziteta Donja Gorica, na čelu je konzorcijuma novog projekta "Integrisani monitoring i unapređenje znanja kontrole virusnih i bakterijskih kontaminacija u lancu snabdijevanja hranom (ViFoodFree NET)".

Projekat finansira Alijansa međunarodnih naučnih organizacija (ANSO) u okviru programa kolaborativnih istraživanja. Pored Centra izvrsnosti (FoodHub), konzoricijum čine i:

  • Univerzitet Shanghai Jiao Tong, Departman za nauku o hrani i tehnologiju (SJTU),
  • Agencija za zdravlje i bezbjednost hrane Austrije (AGES),
  • Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za higijenu i tehnologiju hrane (UBFVM) i
  • Univerzitet Bio Bio (Čile).

Glavni cilj projekta ViFoodFree NET je razvoj efikasne strategije za kontrolu i praćenje obrazaca mikrobioloških opasnosti povezanih sa hranom duž lanca proizvodnje hrane. Rezultati će omogućiti preciznu identifikaciju odabranih mikroorganizama i utvrđivanje njihove rasprostranjenosti u najznačajnijim granama prehrambene industrije (industrija mesa, mlijeka, voća i povrća).

Mikroorganizmi će se detektovati korišćenjem konvencionalnih mikrobioloških metoda, primjenom molekularno-bioloških metoda kao i metagenomikom. Dobijeni podaci će se dalje koristiti za prediktivno modeliranje, odnosno podršku nadležnim organima i proizvođačima hrane u sprovođenju realnih i ciljno orijentisanih preventivnih mjera u lancu proizvodnje hrane.

Projekat će se realizovati u ukupnom trajanju od tri godine.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka