"Ensuring Global Food Safety - Exploring Global Harmonization"

"Ensuring Global Food Safety - Exploring Global Harmonization"
PublikacijaDatum: Autor: Aleksandra Martinovic, Sangsuk Oh, Huub Lelieveld

Direktorica Centra izvrsnosti, prof. dr Aleksandra Martinović, jedan je od urednika drugog izdanja knjige "Ensuring Global Food Safety - Exploring Global Harmonization", a čiji je izdavač Elsevier. Pored prof. dr Martinović, urednici su i prof. drSangsuk Oh, profesor na Odsjeku za hranu i ishranu na Univerzitetu Ewha Womans i bivši zvaničnik u Američkoj upravi za hranu i ljekove (FDA) i prof. dr. h.c. Huub Lelieveld, predsjednik Globalne inicijative za harmonizaciju.

Ova knjiga bavi se problemom politika i praksi propisa o hrani koji i dalje najviše doprinose stvaranju otpada od hrane. Ovo potpuno revidirano i ažurirano izdanje nudi racionalan i višestrani pristup naučno-zasnovanom pitanju „Šta je bezbjedno za konzumaciju?“ i kako stvaranje globalno prihvatljivog okvira mikrobioloških, toksikoloških i nutritivnih standarda može doprinijeti ublažavanju problema gladi i sigurnosti hrane u svijetu.

Trenutno su mnogi zakoni i propisi takvi da se vrlo često zdrava, odnosno bezbjedna hrana uništava na osnovu naučno nezasnovanih informacija.Kroz sagledavanje ovih pitanja, ova knjiga nudi smjernice ka naučno zasnovanom pristupu regulisanju bezbjednosti hrane čime se značajno može unaprijediti i sigurnost hrane.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka