Magistarski rad: Procjena rizika od prekomjernog unosa soli u adultnoj populaciji u Crnoj Gori

PublikacijaDatum: Autor: Amil Orahovac

Apstrakt: So je neizostavan dio ljudske kulture. Od svog otkrića do danas, pored fizioloških potreba, so je imala različite funkcije urazvoju civilizacije: bila je pokretač ratova, važan izvor prihoda, zaštita od magije i duhova, simbol plodnosti, navika i dr. Svi ovi događaji, pored ostalih okolnosti, bili su kamen spoticanja za formiranje čovjeka sa navikama u ishrani koje podrazumijevaju unos velikih količina soli, a uključivanjem i drugih faktora, put ka bolesti i smrti. Ono što zahtijeva hitno i koordinisano djelovanje svih zainteresovanih strana jeste podatak o broju umrlih na globalnom nivou, odnosno u Crnoj Gori, od posljedica kardiovaskularnih bolesti i hipertenzije, kao patoloških stanja koja su najviše povezana sa prekomjernim unosom soli. Ovim istraživanjem ispitivane su navike u ishrani odrasle populacije u Crnoj Gori u pogledu dnevnog unosa soli. Takođe, ispitivana je percepcija, znanje i ponašanje u vezi sa unosom soli. Podaci korišćeni u ovoj tezi dobijeni su u “Montenegrin National Dietary Survey (MNDS) on the general population” (Nacionalnoj studiji o navikama u ishrani opšte populacije (u okviru programa “EU Menu”)i Upitnika o percepciji, znanju i ponašanju u odnosu na unos soli u Crnoj Gori.

Istraživanjem je utvrđeno da odrasla populacija u Crnoj Gori u dnevno unese u prosjeku 12,709 grama soli, što predstavlja 61% veći unos u odnosu na preporučenih 5,00 grama dnevno od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Sa druge strane, Upitnikom je utvrđeno da 84,44% odrasle populacije Crne Gore zna da prekomjeran unos soli može ugroziti njihovo zdravlje, te da najveći procenat ispitanika smatra da dnevno unese između 5 i 10 grama soli.

Ključne riječi: unos soli; navike u ishrani; javno zdravlje; Crna Gora; populacija odraslih

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka