FoodHub obilježio Svjetski dan bezbjednosti hrane

FoodHub obilježio Svjetski dan bezbjednosti hrane
VijestDatum:

Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda (FoodHub) dana 07. juna 2021. godine sa početkom u 13h, na Univerzitetu Donja Gorica, organizovao je okrugli sto na temu: Kultura bezbjednosti hrane u Crnoj Gori - put do zdrave nacije. Ovaj događaj organizovan je u cilju obilježavanja Svjetskog dana bezbjednosti hrane, a pod sloganom “Gradimo zajedno kulturu bezbjednosti hrane u Crnoj Gori”.

Naš cilj je da, zajednički, damo doprinos kako bi se na nacionalnom nivou nastavilo sa naporima da se bezbjednost hrane uvrsti u javni dnevni red uz angažovanje svih aktera u prehrambenom lancu. Vjerujemo da će se ovom, u nizu drugih aktivnosti doprinijeti daljem unapređenju bezbjednosti hrane u našoj zemlji, očuvanju kvaliteta domaćih proizvoda, podizanju svijesti o važnosti ove tematike i preduzimanju konkretnih mjera za poboljšanje zaštite javnog zdravlja naših građana, odnosno smanjenje tereta bolesti izazvanih hranom.

Događaj je svečano otvoren govorima: prof. dr Veselina Vukotića, Rektora Univerziteta Donja Gorica, direktorice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu u fitosanitarne poslove, Vesne Daković, dekanice Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, prof. dr Vesne Maraš i direktorice Centra izvrsnosti. prof. dr Aleksandre Martinović.

Međuanrodna saradnja, odnosno podrška međunarodnih institucija i partnera, velika je snaga i garant uspjeha FoodHub-a u stvaranja novog ambijenta u prehrambenom sektoru, odnosno u oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane. Goste su, u okviru online sesije, pozdravili: dr Budimir Plavšić, regionalni predstavnik Svjetske organizacije za zdravlje životinja, dr Mina Brajović, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, dr Huub Lelieveld – predsjednik Inicijative Globalne Harmonizacije (GHI), dr Shi Chunlei-profesor na Shanghai Jiao Tong Univerzitetu,dr Drago Marojević, ispred Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA) i dr Werner Ruppitsch, viši ekspert Austrijske agencije za zdravlje i bezbednost namirnica (AGES). 

Glavna aktivnost ovog velikog događaja, bio je okrugli sto, odnosno diskusija, a panelisti okruglog stola:

  • Mr Ana Velimirović „Upravljanje bezbjednošću hrane“ , ispred Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
  • Slavica Pavlović „Bezbjednost hrane, kultura i svjesnost potrošača“ ispred Privredne komore Crne Gore.
  • Doc. dr Tomo Popović „Da li je digitalna transformacija odgovor na izazove industrije“ ispred Univerziteta Donja Gorica.
  • Mr Bojana Mališić „Cirkularna ekonomija i proizvodnja hrane“, ispred Univerziteta Donja Gorica. 
  • Doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, „Zdrava vs. bezbjedna hrana“, ispred Univerziteta Donja Gorica.
  • Vanr. prof. Radenka Krsmanović Whiffen, „Projektni pristup bezbjednosti hrane i značaj edukacije“, ispred Centra izvrsnosti (FoodHub).

Izlaganja panelista otvorila su diskusiju, u kojoj je, između ostalog, diskutovano o sljedećim temama: veza klimatskih promjena i bezbjednosti hrane, usaglašenosti sistema bezbjednosti hrane Crne Gore sa trendovima i sistemima bezbjednosti hrane razvijenih država, aktivnostima Privredne komore Crne Gore koje su dale najveće rezultate u oblasti bezbjednosti hrane, svjesnosti proizvođača o benefitima i spremnosti na proces digitalizacije, potencijalima i mogućnostima mladih istraživača u Crnoj Gori i promjenama navika u ishrani stanovnika Crne Gore.

Proslava Svjetskog dana bezbjednosti hrane ali i planirana intenzivna buduća saradnja predstavlja važne korake koji će se odlučno praviti, sa jednim bitnim , zajedničkim ciljem – ciljem podsticanja inovativnog i naučno utemeljnog razvoja prehrambenog sektora, naročito u domenu kvaliteta i bezbjednosti hrane i mogućnosti primjene tehnologija digitalizacije u ovoj oblasti.

Sva dalja unapređenja prehrambenog sektora, kako u oblasti kvaliteta tako i bezbjednosti hrane, moguća su samo kroz zajedničku saradnju svih zainteresovanih strana: potrošača, proizvođača, nadležnih institucija i naučno-istraživačke zajednice, a uz snažnu podršku međunarodnih institucija i partnera, jedna je od najvažnijih poruka ovog skupa. 

Centar izvrsnosti (FoodHub) i Univerzitet Donja Gorica čestitaju Svjetski dan bezbjednosti hrane uz poruku da je bezbjednost hrane u Crnoj Gori - briga svih nas!

Galerija

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka