Kick-off sastanak konzorcijuma projekta ViFoodFree NET

Kick-off sastanak konzorcijuma projekta ViFoodFree NET
VijestDatum:

Dana 09.05.2023. godine, održan je kick-off sastanak konzorcijuma projekta “Integrisani monitoring i unapređenje znanja kontrole virusnih i bakterijskih kontaminacija u lancu snabdijevanja hranom (ViFoodFree NET)”.

Sastanku su ispred Centra izvrsnosti (FoodHub) prisustvovali: Prof. dr Aleksandra Martinović, glavni istraživač na projektu, mr Giuseppe Paderni, zamjenik direktorice FoodHub-a kao i mladi istraživači: mr Andrea Milačić, spec. sci. Nađa Raičević, dipl. inž. Ana Jovanović i mr Amil Orahovac.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici partnerskih institucija: prof. dr Mirjana Dimitrijević i prof. dr Neđeljko Karabasil ispred Veterinarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu; prof. dr Chunlei Shi ispred Shangai Jiao Tong Univerziteta; dr Werner Ruppitisch ispred Agecije za zdravlje i bezbjednost hrane Austrije (AGES) kao i prof. dr Julio Enrique Parra Flores sa Univerziteta Bio Bio iz Čilea.

Na sastanku je diskutovano o planiranim aktivnostima u okviru projekta. Sastanak je završen u 14h.

Glavni cilj projekta ViFoodFree NET je razvoj efikasne strategije za kontrolu i praćenje obrazaca mikrobioloških opasnosti povezanih sa hranom duž lanca proizvodnje hrane. Rezultati će omogućiti preciznu identifikaciju odabranih mikroorganizama i utvrđivanje njihove rasprostranjenosti u najznačajnijim granama prehrambene industrije (industrija mesa, mlijeka, voća i povrća).


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka