Međunarodno istaknuta naučnica dr Radenka Krsmanović Whiffen pridružila se timu Centra izvrsnosti

Međunarodno istaknuta naučnica dr Radenka Krsmanović Whiffen pridružila se timu Centra izvrsnosti
VijestDatum:

Dr Radenka Krsmanović Whiffen je doktorirala na Departmanu za fiziku (EMAT istraživačka grupa) Univerziteta u Antverpenu, u Belgiji 2006. godine.Osnovna oblast njenog naučnog rada je primjenjena fizika i nauka o materijalima, sa posebnim fokusom na luminescentne nanoprahove, optički aktivne keramike i biopolimerne kompozite.

Dr Radenka Krsmanović Whiffen dobitnica je granta Mairie de Paris„Research in Paris“ 2013. godine, u internacionalnoj konkurenciji sa naučnicima i umjetnicima iz čitavog svijeta, sa kojom joj je omogućeno da kao gostujući naučnik 6 mjeseci radi na svom projektu na institutu Chimie Paris Tech – PSL u Parizu, Francuska. Nedavno je završila svoj dvogodišnji projekat NanoPyroMat za koji je 2018. dobilaMarie Sklodowska Curie individualnu stipendiju (MSCA IF) iz oblasti fizike, finansiranu od strane Evropske Unije u okviru programa Horizont 2020. U okviru ovog projekta, koji je realizovala u istraživačkom centru ENEA Casaccia u Rimu, Italija, bavila se ispitivanjem cink sulfida vurcitne strukture u formi nanoprahova i istraživala njihov potencijal za piroelektično sakupljanje energije. Osnovala je i predsjedava Poglavljem za Zapadni Balkan u okviru Marija Kiri Alumni Asocijacije (the Western Balkans Chapterof the Marie Curie Alumni Association). Od 2018. godine angažovana je kao ekspert evaluator pri Izvršnoj agenciji za istraživanje Evropske Komisije (REA), kao i za COST akcije i niz nacionalnih naučnih organizacija.

Objavila je više od 40 radova u međunarodnim naučnim časopisima i imala preko 90 izlaganja na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Dobitnica je niza nagrada i stipendija za njen naučno-istraživački rad.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka