Mladi istraživači prisustvovali događaju "Green Living Areas Thematic Community"

Mladi istraživači prisustvovali događaju "Green Living Areas Thematic Community"
VijestDatum:

Mladi istraživači Centra izvrsnosti (FoodHub), mr Andrea Milačić i mr Amil Orahovac, zajedno sa partnerima sa Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje; CapEnergies i FAB'LIM (The Mediterranean Food Territories Lab), u okviru projekta "Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area - GARDEN", učestovali su na kick-off događaju "Green Living Areas Thematic Community". Događaj je održan 10. i 11. aprila, u Environment Park (Park životne sredine) u Torinu, Italija. 

Devetnaest projekata iz Interreg EUROMED programa, koji rade pod misijom "Green living areas" (zeleni životni prostori) započeli su svoje putovanje kako bi poboljšali održivost teritorija i, posljedično, kvalitet života u EUROMED regiji, podržavajući lokalne i regionalne vlasti te glavne aktere u ovoj tranziciji.

Tematski projekti nisu sami u suočavanju sa izazovima i biće pratnja jednog misijskog tima sastavljenog od dva upravljačka projekta koji će ih podržavati u različitim dimenzijama:

  1. Projekat "Community for Living Areas" (Zajednica za životne prostore) - C4LA, sa jedne strane, izgradiće snažnu zajednicu među projektima misije, olakšavajući stvaranje sinergija među njihovim aktivnostima i rezultatima. Projekat C4LA podržavaće rezultate i uticaj tematskih projekata, omogućavajući takođe saradnju sa drugim EU programima koji rade u istom smjeru i na istim temama. Osim toga, projekt C4LA daće zajednički smjer 19 tematskih projekata, omogućavajući rezultatima da budu usmjereni prema zajedničkom, glavnom cilju. 
  2. Projekat "Dialogue for Living Areas" (Dijalog za životne prostore) - D4LA, sa druge strane, pojačaće prenos politika podsticanjem dijaloga između donosioca politika i javnih aktera, fokusirajući se na kontinuirano poboljšanje i transformaciju politika.

Događaj pokretanja "Community for Green Living Areas" (Zajednice za zelene životne prostore), koji organizuje projekat C4LA u saradnji sa projektom D4LA, ima za cilj stvaranje Zajednice za zelene životne prostore - GLA, tako što će partnere različitih projekata upoznati sa aktivnostima jedni drugih kako bi izgradili sve vrste sinergija, od tehničke do razmjene politika. Ovo prvo sastajanje svih članova Zajednice predstavlja prvi od nekoliko koraka koje će članovi zajednice preduzeti zajedno tokom trajanja projekta, odnosno tokom trenutnog programskog razdoblja.

Događaj je realizovan u dva dana:

  • Dan 1: u potpunosti je posvećen izgradnji zajednice, sa međusobnim prezentacijama, radionicom za ko-kreiranjem i aktivnostima posvećenim izgradnji zajednice.
  • Dan 2: bio je otvoren za aktere izvan zajednice, posebno donosioce politika, radi razmjene najboljih praksi vezanih uz alate, strategije i političke instrumente za promovisanje zelenijih teritorija i uključivanje građana u tranziciju. 

Galerija

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka