Predavanje dr sci med Aleksandra Đoga

Predavanje dr sci med Aleksandra Đoga
VijestDatum:

U četvrtak, 29.12.2022. sa početkom u 12h, na Univerzitetu Donja Gorica, održano je predavanjedr sci medAleksandra Đoga, subspecijaliste interniste endokrinolog,na temu: „Proces starenja u svijetlu savremene nauke – mogućnosti produženja kvalitetnog ljudskog trajanja“.

Predavanje je održano u organizaciji Centra izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda (FoodHub), u amfiteatru AP.

Dr Đogo na predavanju je govorio o različitim teorijama starenja, kroz perspektivu istorije, odnosno od prvih teorija starenja, pa do onih savremenih.

Na predavanju je bilo i riječi o načinima, odnosno savremenim istraživanjima koja se bave problematikom kvalitetnog produženje ljudskog života, a između ostalih i kroz perspektivu ishrane (mikro i makro nutrijenata). Takođe, bilo je riječi i o različitim faktorima koji negativno utiču na dužinu života čovjeka, odnosno kvalitet. Dr Đogo istakao je značaj istraživačkog rada Univerziteta Donja Gorica, odnosno pristupa oblasti nauke o hrani i značaja istog.

Nakon predavanja, uslijedila je diskusija. Predavanje je završeno u 13h.

Galerija

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka