Sastanak kozorcijuma projekta FoodDecide u Hamburgu

Sastanak kozorcijuma projekta FoodDecide u Hamburgu
VijestDatum:

Drugi sastanak konzorcijuma projekta Digitalne tehnologije za podršku odlučivanju o bezbjednosti hrane (FoodDecide) održan je u Hamburgu, 1 i 2 Decembra 2022. godine. Kozorcijum projekta čine tri institucije: Njemački federalni institut za procjenu rizika (BfR), Univerzitet za logistiku Kuhne (KLU) i Univerzitet Donja Gorica (UDG).

Sastanak je održan na Univerzitetu za logistiku Kuhne. Na sastanku su predstavljeni rezultati i aktinosti u okviru svih radnih paketa. Takođe, na sastanku se govorilo o budućim planovima i aktivnostima. Pored toga, projektni tim je imao priliku da se upozna sa Istraživačka grupom za upravljanje lancem snabdijevanja hranom KLU-a, koja nastoji da kombinuje akademsko istraživanje sa praktičnim uvidima duž cijelog lanca snabdijevanja hranom - tj. od farme do trpeze - da bi istražila inicijative i poboljšala efikasnost i održivost duž lanca snabdijevanja.

Tim UDG-FoodHub predstavio je projektne aktivnosti u okiru svog radnog paketa, koji je fokusiran na razvoj softvera.

Galerija

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka