Nacionalne dijetetske smjernice zasnovane na prehrambenom sistemu - put ka zdravoj naciji: MAP2HEALTH

Nacionalne dijetetske smjernice zasnovane na prehrambenom sistemu - put ka zdravoj naciji: MAP2HEALTH
ProjekatDatum:

Centar izvrsnosti (FoodHub) UDG partner je na novom projektu pod nazivom„Nacionalne dijetetske smjernice zasnovane na prehrambenom sistemu - put ka zdravoj naciji – MAP2HEALTH“. Koordinator projekta je Institut za javno zdravlje Crne Gore, a partner na projektu i kompanija MGSOFT.

Projekat je finansiran krozIPA II EuropeAid/175156/1D/ACT/MEpoziv: Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije kroz projekte“.

Opšti cilj projekta je poboljšanje veze između nauke o hrani i javnosti, kroz saradnju sa prehrambenom industrijom, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja jačanjem kapaciteta mladih istraživača.

Specifični ciljevi projekta uključuju: razvoj baze podataka zasnovane na dokazima za razvoj nacionalnih dijetetskih smjernica zasnovanih na prehrambenom sistemu; razvoj digitalnog alata za kreiranje uravnotežene ishrane; pružanje pomoći svakom građaninu u Crnoj Gori da planira pravilnu ishranu.

Glavne aktivnosti projekta fokusirane su na:

  • Poboljšanje veze između nauke o hrani i zdravlju i javnosti, kroz saradnju sa prehrambenom industrijom, potrošačima i zdravstvenim radnicima, težeći krajnjem nacionalnom cilju pravilne ishrane i zaštite javnog zdravlja.S
  • Stvaranje čvrste platforme za saradnju između istraživačkih institucija i kompanija, kroz učešće mladih istraživača, u skladu sa prioritetima Strategije pametne specijalizacije Crne Gore.
  • Omogućavanje svakom građaninu u Crnoj Gori da planira personalizovanu pravilnu ishranu, zasnovanu na naučnim saznanjima i preporukama.
  • Omogućavanje stvaranja nacionalnih dijetetskih smjernica zasnovanih na prehrambenom sistemu
  • Razvijanje baze podataka zasnovane na dokazima potrebnih za izradu smjernica što će omogućiti opsežnu evaluaciju unosa hrane na nivou pojedinca i/ili populacionih grupa, planiranje ishrane, dizajn/reformulaciju hrane, označavanje hrane itd.

Projekat je sa realizacijom zvanično započeo 01.11.2023. godine, a trajaće 12 mjeseci.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka