Novi projekat - H2020 TRACEWINDU

Novi projekat -  H2020 TRACEWINDU
ProjekatDatum:

Započeto je sa aktivnostima u okviru našeg novog projekta H2020 pod nazivom TRACEVINDU.

9. i 11. juna, predstavnici našeg Univerziteta, odnosno Centra prisustvovali su Kick-off sastanku. Ovaj projekat je jedan od glavnih rezultata napora naših istraživača za razvoj partnerstva. Projektom koordinira Univerzitet u Barseloni, a uključeni su partneri iz Španije, Italije, Francuske, Crne Gore, Srbije i Argentine. Ovaj projekat se finansira u okviru šeme finansiranja Marie Skłodovska-Curie za razmjenu osobljau području istraživanja i inovacija.

OPIS projekta TRACEVINDU (CORDIS) - Vinska industrija svake godine gubi milijarde evra od falsifikovanog vina i nedozvoljene trgovine. Projekat TRACEVINDU, koji finansira EU, ima za cilj da osigura i poboljša sledljivost vina duž čitavog lanca vrijednosti, uz inteligentno označavanje i bilježenje podataka putem blockchain tehnologije. To će omogućiti potrošačima da kupuju na osnovu potpunih i pouzdanih informacija o proizvodnom procesu. Pored ovoga, projekat će raditi na poboljšanju produktivnosti vinograda upotrebom sredstava za zaštitu bilja, kao i analizom geografskog porijekla, kako bi se osigurala sledljivost / autentifikacija vina.

Link:https://cordis.europa.eu/project/id/101007979

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka