Valorizacija i inovacije u proizvodnji fermentisanih prehrambenih proizvoda Crne Gore (FoodValue)

Valorizacija i inovacije u proizvodnji fermentisanih prehrambenih proizvoda Crne Gore (FoodValue)
ProjekatDatum:

Centar izvrsnosti (FoodHub) UDG, sa Università Politecnica delle Marche (Odsjek za poljoprivredne, prehrambene i nauke o životnoj sredini) partner je na projektu “Valorizacija i inovacije u proizvodnji fermentisanih prehrambenih proizvoda Crne Gore (FoodValue)”.

Projekte finansiraju Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije kroz program Zajednički istraživački projekti za period 2022-2024. godina (Crna Gora – Italija)

Projekat FoodValue ima za cilj karakterizaciju mikroorganizama tradicionalnihcrnogorskih fermentisanih prehrambenih proizvoda kombinovanjem konvencionalnih laboratorijskih tehnika i tehnika analize metagenoma.

Biće odabrani tradicionalni sirevi i fermentisani proizvodi od mesa, uzorkovani od različitih tradicionalnih proizvođača i identifikovana najvažnija tehnološka svojstva dobijenih izolata mikroorganizma i parametri bezbjednosti koji bi mogli biti korisni za razvoj starter kultura prilagođenih proizvodima ili pomoćnih kultura za prehrambenu industriju.

Ovaj poslednji aspekt zajedno sa očuvanjem njihovog mikrobnog i genetskog naslijeđa postaviće osnovu za sveobuhvatnu analizu takvih fermentacija. Konačno, dešifrovanjem mikrobnog otiska odabranih crnogorskih tradicionalnih fermentisanih namirnica biće postignuta zaštita njihovog kvaliteta i autentičnosti.

Ovaj projekat ima za cilj jačanje inovacionog kapaciteta, razmjenu znanja između akademskog i industrijskog sektora, jačanje istraživačkih i inovativnih vještina i usluga.

Ovim projektom omogućava se podizanje naučnih znanja projektnih partnera ali i primjena dobro uspostavljenih znanja i iskustava u identifikaciji biomarkera, a sve u cilju demonstracije kvaliteta i autentičnosti odabranih fermentisanih tradicionalnih proizvoda Crne Gore, poboljšanju kvaliteta i zdravstvene bezbjednosti ovih proizvoda, kao i iskorišćavanju raznovrsnosti autohtone mikrobne flore za potencijalnu primjenu u prehrambenoj industriji.


Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka