Vodič za transfer tehnologije

Vodič za transfer tehnologije
PublikacijaDatum: Autor: Prof. dr Đuro Kutlača i mr Bojana Mališić

Patentna aktivnost na području Zapadnog Balkana (ZB) je veoma niskog intenziteta – godišnji broj prijava patenata je veoma skroman, pa se može govoriti o nedostatku patentne kulture.  Ovom nalazu potrebno je dodati da je glavni motivacioni faktor u razvoju karijere istraživača u ZB praktično isključivo objavljivanje radova u naučnim časopisima koji se recenziraju u WoS-u.  Zato je pojava ovog Vodiča jedan od pionirskih koraka u promociji inventivnosti i, eventualno, inovativnosti koja bi se ostvarila komercijalizacijom pronalazaka koji su rezultat naučnog rada  na univerzitetima i institutima, a koji su zaštićeni nekim oblikom intelektualne svojine.

Autor ovog dokumenta je prilikom pisanja Vodiča stalno imao u vidu potrebu da intelektualni kapital  naučnog sektora prevede u ekonomiju zasnovanu na znanju.

Priručnik je dostupan na sljedećem LINK-u i u prilogu ovog članka.

Kancelarija

Univerzitet Donja Gorica

Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Pratite nas
© UDG 2020. All rights reserved.
made with by fleka